Terminale dostępowe - NComputing 
 
Większość pracowników zużywa jedynie 1-5% mocy swoich komputerów. Nawet w sytuacji,
gdy pracownik używa 10% mocy swojego procesora, każdego dnia traci on - a jednocześnie
jego pracodawca - 90% wydajności sprzętu. NComputinng znalazł rozwiązanie dla tej sytuacji.
Zamiast wyposażać każdego pracownika w komputer osobisty, pojedynczy komputer może
być wykorzystywany jednocześnie przez nawet 30 użytkowników. NComputing opatentował
technologię zapewniającą pracę każdej aplikacji systemowej, dzięki czemu jej działanie jest identyczne
z wrażeniem pracy na pojedynczym komputerze osobistym. 
 
 
Po co kupować 10-20 lub 30 komputerów, skoro 1-2 lub 3 wystarczą?
 
Niemal wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze głównym mogą być dzielone równocześnie przez wszystkich
użytkowników pracujących na terminalach. Kilka osób może jednocześnie korzystać z przeglądarki internetowej,
arkusza kalkulacyjnego, komunikatora i edytora tekstu, pracując na tylko jednym komputerze PC i terminalach NComputing.
Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, w zależności od treści licencji dostarczonej przez producenta oprogra-
mowania, może być wymagana dodatkowa licencja dla kolejnych użytkowników.
 
 
 
Kluczowe korzyści: 
 
• zmniejszenie kosztów sprzętu komputerowego o 50%
• uproszczenie utrzymania sprzętu
• nawet 90% zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
• lepsze zabezpieczenie danych i zasobów firmy
 
 
 
 
Jak to działa? 
 
Każdy użytkownik uzyskuje dostęp do komputera głównego poprzez mały (o rozmiarach typowej książki),
terminal dostępowy pracując na własnym stanowisku roboczym, które składa się z monitora, klawiatury, myszki i głośników.
Jednakże zamiast bezpośredniego podłączenia do komputera peryferia te podłączone są do terminalu NComputing. 
 
 
 NComputing-dzialanie
 
 
 

Terminale NComputing pozwalają dzielić możliwości jednego komputera PC
pomiędzy dziesięciu (system operacyjny Windows XP/Vista), lub trzydziestu
(oprogramowanie Windows Server) dodatkowych użytkowników.

ncomputingl3001 ncomputingl3002ncomputingl3003