Siemens
hipath3300
hipath3350
hipath3500
hipath3550
hipath3700
hipath3750
point advance
point basic
point economy
point entry
point standart

Globalna obecność koncernu Siemens pozwala mu być czołowym dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych
zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i średnich oraz małych przedsiębiorstw. Oferowane przez
nas systemy komunikacyjne HiPath stanowią idealną kombinację rozwiązań, które ze względu na swoją nowoczesność,
otwartość i elastyczność mogą zaspokoić wszelkie wymagania komunikacyjne firm.
 
HiPath 3800, HiPath 3500/3550, HiPath 3300/3350

Platforma komunikacyjna IP dla małych i średnich przedsiębiorstw

HiPathTM 3000 to nowoczesna platforma komunikacyjna integrująca głos i dane.
W zależności od wariantu systemu, HiPath 3000 można rozbudować w sposób zapewniający
obsługę do 384 konwencjonalnych abonentów telefonicznych, 500 użytkowników IP oraz
250 użytkowników bezprzewodowych HiPath Cordless. Interaktywny system obsługi
z użyciem wyświetlacza i przycisków dialogowych, umożliwia łatwe i szybkie wybieranie funkcji
w systemowych aparatach cyfrowych typu optiPoint 500, jak również telefonach IP wykorzystujących protokół HFA.
HiPath 3000 w połączeniu z rozwiązaniami łączności bezprzewodowej HiPath Cordless EM
umożliwia stworzenie spójnego systemu łączności z wykorzystaniem telefonów systemowych,
w tym także aparatów typu DECT.
Dzięki specjalnym adapterom podłączanym bezpośrednio do telefonów optiPoint, możliwe jest dostosowanie
funkcjonalności aparatu do potrzeb danego stanowiska pracy.
W przypadku istnienia filii i oddziałów terenowych firmy, połączenia sieciowe z innymi systemami
realizuje się za pomocą konwencjonalnych protokołów sieciowych CorNet-N i QSig lub połączeń
między sieciami LAN pracującymi w oparciu o protokół TCP/IP.
Oprogramowanie zarządzające systemem jest wydajne niezależnie od wielkości systemu.
Poszczególne aplikacje integruje się z systemem w postaci dodatkowych modułów lub
przyłącza za pośrednictwem otwartych interfejsów.
HiPath 3000 pozwala na elastyczną migrację od konwencjonalnych systemów komunikacji
do opartych na protokole IP multimedialnych platform komunikacyjnych.
 
Urządzenia wchodzące w skład systemu
HiPath 3000 w zależności od zastosowań implementuje się jako:
 
• System stojący HiPath 3800
• System do montażu naściennego HiPath 3550/3350
• System do montażu w szafie 19" HiPath 3800/3500/3300
 
Warianty systemu 19"
W przypadku wariantu 19" urządzenia HiPath 3800, przyłączenie urządzeń zewnętrznych następuje za pośrednictwem przełącznicy.
W systemach HiPath 3500/3300 (wariant 19") stosuje się technikę złączy RJ-45. Urządzenie zewnętrzne przyłącza się bezpośrednio.
 
Funkcje systemu
Wybrane funkcje:
 
• Lista osób dzwoniących. W telefonach systemowych z wyświetlaczem zapisywane są połączenia nieodebrane,
   o ile otrzymują identyfikację numeru rozmówcy (ISDN). Zapisy dotyczące połączeń zawierają datę, godzinę,
   liczbę prób i są rejestrowane na liście, na podstawie której można zainicjować połączenie zwrotne.
• Funkcja "Nie przeszkadzać". Uczestnik może zablokować ruch przychodzący.
   Dzwoniący słyszą wtedy sygnał zajęcia linii. W przypadku osób upoważnionych (centrala),
   ochrona ta może zostać przerwana. W telefonach systemowych można wyłączać sygnalizację dźwiękową,
   wskutek czego połączenia wyświetlane są wtedy tylko na wyświetlaczu (funkcja ta jest niedostępna w aparatach Optiset E entry).
   Przejmowanie połączeń. Połączenia mogą być przejmowane w ramach określonej grupy
   lub przez innych uprawnionych użytkowników spoza grupy.
• "Włączanie na trzeciego". Uprawnieni użytkownicy mogą włączać się bezpośrednio do prowadzonej rozmowy.
• Klasy uprawnień. Każdemu uczestnikowi korzystającemu z centrali abonenckiej można
   przypisywać różne rodzaje upoważnień abonenckich. Można wyróżnić następujące poziomy uprawnienia:
   - pełny dostęp abonencki
   - ograniczony dostęp do funkcji wyjścia do miasta
   - brak dostępu do funkcji wyjścia do miasta
• Zapowiedzi poprzez telefony systemowe lub interkom (np. w pokoju przyjęć).
• Rejestrowanie kosztów połączeń dla każdego urządzenia końcowego lub każdej linii abonenckiej.
   W liniach bez impulsów taryfikacyjnych następuje wyświetlenie czasu trwania połączenia.
• Wywołanie grupowe umożliwia uprawnionym użytkownikom rozsyłanie komunikatów do maks. 150 grup uczestników.  
   Poszczególni uczestnicy mają możliwość chwilowego odłączania się od grupy.
• Przyciski liniowe (MULAP) Za pomocą przycisków liniowych można tworzyć następujące konfiguracje:
   - zespoły,
   - funkcje szefa / sekretarki,
   - komfortowy aparat przenośny
   Gigaset dostępny równolegle pod jednym numerem z telefonem Optiset E (tylko
   w połączeniu z systemem HiPath Cordless EM).
• Wewnętrzna książka telefoniczna. Numery wewnętrzne są zapamiętywane wraz kojarzonymi z nimi nazwami.
   W telefonach systemowych można przeszukiwać te same numery i wybierać bezpośrednio z listy.
• Wybieranie skrócone. W każdym telefonie można zapamiętać do 10 numerów końcowych, a w systemie do 1000.
• Przełączanie pomiędzy dwoma istniejącymi połączeniami (funkcja maklerska).
• Teksty wiadomości. Za pośrednictwem wyświetlacza uczestnikom grupy można przesyłać wstępnie zdefiniowane
   krótkie teksty (np. "wizyta gościa") lub teksty redagowane samodzielnie (dotyczy tylko aparatów Optiset E memory).
• Komunikaty tekstowe przesyłane do aparatu Cordless EM. Między aparatami systemowymi Cordless EM
   można przesyłać predefiniowane informacje tekstowe.
• W razie nieobecności można pozostawiać odpowiednie komunikaty (np. "Wracam o godz. ...").
• Identyfikator projektu. Wprowadzając odpowiedni identyfikator projektu (maksymalnie do 11 znaków)
   można - również podczas rozmowy - przypisywać koszty połączeń telefonicznych odpowiednim projektom.
• Ukrycie numeru. Dzwoniący może blokować wyświetlanie swojego numeru przy połączeniach ISDN.
   Łączeń wewnętrznych, zewnętrznych, powtórnych i zwrotnych.
• Dzwonienie równoczesne. Wywołanie może być równocześnie sygnalizowane na wielu telefonach.
• Funkcja domofonu i otwieranie drzwi dla telefonu przy wejściu i funkcji otwierania drzwi.
• Powtórne wybieranie numeru (rozszerzone) trzech ostatnio wybieranych numerów.
 
Funkcje standardowe:

• Stanowisko końcowe, awizo
• Pukanie, rozmowa oczekująca
• Przekazywanie połączeń
• Języki wyświetlacza (ustalany indywidualnie)
• Konferencja (wewnętrzna/zewnętrzna)
• Zajęcie linii (automatyczne)
• Muzyka podczas oczekiwania, zewnętrzne lub wewnętrzne źródło muzyki (opcja)
• Tryb pracy dziennej/nocnej
• Parkowanie
• Oddzwanianie w przypadku zajętej linii lub braku odebrania (automatycznie)
• Przeniesienie wywołania po określonym czasie w przypadku wolnej linii, natychmiast w przypadku linii zajętej
• Grupy przejmowania rozmów (liniowe/cykliczne)
• Blokada telefonu (indywidualny kod)
• Centralna książka telefoniczna
• Przeniesienie połączenia wewnętrzne/zewnętrzne
• Powtórne wywołanie
 
 
Telefony systemowe optiPoint 500
Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath
 
tabela